Inschrijven scoutsjaar 2023-2024

Inschrijven scoutsjaar 2023-2024

Is je kind reeds lid? Dan hoef je GEEN lidaanvraag te doen. Je stort gewoon het lidgeld (€70) met vermelding van ‘NAAM + TAK’ en de inschrijving is rond!
Is je kind nieuw? Je mag drie keer gratis komen proberen, daarna moet je je kind inschrijven. Hieronder in stappen hoe je dit moet doen.
STAP 1: doe een lidaanvraag via deze link: https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/frontend/formulier/lidworden/B2420G?fbclid=IwAR1QoRop4-cAQz2HjTdnbm56zXg0jEvfJD7tCMUbd9T2EJLdIJQ116C25wc

De administratief verantwoordelijke zal dan het lid accepteren. (je hoeft niet te wachten om een bevestigingsmailtje)

STAP 2: stort het lidgeld (€70) naar BE32 8601 1812 8602 met vermelding ‘NAAM + TAK’

Indien je na 1 maart inschrijft dan betaal je nog maar €45 lidgeld.

Hebben jullie het niet zo breed? Dan heb je recht op vermindert lidgeld, spreek zeker de (groeps)leiding hierover aan!

Verhoging lidgeld 2023-2024

Verhoging lidgeld 2023-2024

We willen je hierbij graag op de hoogte stellen van een belangrijke mededeling met betrekking tot het lidgeld voor het komende werkjaar 2023-2024. Vanwege verschillende factoren, zoals inflatie, indexering en stijgende kosten, heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen besloten het lidgeld te verhogen.

Daarom zal ook ons lidgeld stijgen naar €70 (ipv €65).

Het lidgeld verhogen was ook voor ons geen gemakkelijke beslissing. Daarom willen we je informeren over Scouting op Maat, het fonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen dat gezinnen ondersteunt die financieel minder ademruimte hebben. Daarbij blijven we het belangrijk vinden om scouts zo betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen van onze groep. Scouting op Maat komt financieel tegemoet bij kampen, weekends, uniformen en ander‘scoutsmateriaal’.

Kom je in aanmerking of heb je vragen? Mail naar info@scoutshouwaart.be of spreek de groepsleiding
zeker aan.